Tražite među proizvodima

Čišćenje rezervoara

Projektovanje rezervoara – rešenja po mjeri za sudove svih veličina. Kärcher razjašnjava sva pitanja u vezi sa čišćenjem unutrašnjosti rezervoara: Mi Vam pružamo podršku od planiranja do izgradnje i puštanja postrojenja u rad – korisnička služba je uključena.

Čišćenje rezervoara

Kärcher je više od 40 godina sinonim za pouzdane i moćne sastave za čišćenje unutrašnjosti spremnika. Kao tržišni lider u sektoru profesionalnih sastava za čišćenje, nudimo odgovarajuće rješenje temeljeno na modularnim komponentama za svaku svrhu. Na temelju našeg iskustva i visoke kvalitete, naši sastavi rade učinkovito i oštećuju energiju i troškove tokom rada. Od savjetovanja i planiranja preko izgradnje i primopredaje do održavanja sastava uvijek smo na strani naših klijenata. Uvjerljivi smo zahvaljujući inovativnim konceptima i širokoj usluzi.

Primene

Mogućnosti primene

Primjene

Od čišćenja unutrašnjosti rezervoara vozila do čišćenja polisilicijuma Kärcher nudi veliki broj mogućnosti primjene.

Komponente

Komponente

Komponente

Primjena prvoklasnih komponenti predstavlja suštinsku srž kompentencije prilikom čišćenja tankova.

Referentna postrojenja

Referentna postrojenja

Referentna postrojenja

Na ovoj stranici nalazite izbor naših sistema, od kojih je već preko 250 sistema projektovano i instalirano širom sveta.

Ciljne grupe – uvek pravo rješenje.

Logistika dobara je širom svijeta centralni zadatak u skoro svim sektorima privrede. Količine materija koje se pri tome kreću su enormne. Tečne, u obliku paste, praha ili čvrste materije. Spakovane u tankove, kontejnere, burad i rezervoare svih vrsta za skladištenje, pretovar ili transport. Kärcher isporučuje postrojenja za čišćenje za preduzeća svih veličina u svim branšama za rezervoare svake vrste.

Hemijska industrija i trgovina
Hemijska industrija i trgovina

Ljekovi/farmaceutski proizvodi, lakovi i boje, metali, drvo, mineralna ulja, plastika, ljepkovi, građevinski materijali, beton.

Transport i logistika
Transport i logistika

Špedicije, preduzeća za skladištenje i komisioniranje, silo transport, transport dobara u komadu, šuta, betona, cimenta, asfalta, đubreta kao i specijalne vrste transporta.

Prehrambena industrija
Prehrambena industrija

Mljekare i pivare, proizvođači sirovina, proizvođači ulja i masti, glukoze i gustina, čokolade, šećera, proteina i aditiva u ishrani, pića i sokova, gotovih prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.

Vrste kontaminacije:
Vrste kontaminacije:
  • Tečni proizvodi (kao što su životne namirnice, ulja, hemijski proizvodi)
  • Rasuti materijali
  • Gasovi​
Vrste kontaminacije
Vrste kontaminacije

Ljekovi/farmaceutski proizvodi, lakovi i boje, metali, drvo, mineralna ulja, plastika, lepkovi, građevinski materijali, beton.

Mediji za čišćenje
Mediji za čišćenje

Špedicije, preduzeća za skladištenje i komisioniranje, silo transport, transport dobara u komadu, šuta, betona, cimenta, asfalta, đubreta kao i specijalne vrste transporta.

Rješenja pravljena po mjeri – od modularnih do onih po principu "ključ u ruke".

Kärcher sistemi za čišćenje rezervoara su modularna sistemska rješenja, koja su napravljena po želji klijenta za dotičnu kontaminaciju i učestalost u čišćenju. Prvi korak za optimalno planiran sistem je analiza potrebe sa fokusom na kvalitet, sigurnost tokom režima rada i ekonomičnost. Inženjering – made in Germany.

Ideja, planiranje, puštanje u rad

Zadovoljstvo od početka: Kärcher sistemska rješenja.

Zadaci koji su postavljeni Kärcher-u su toliko raznovrsni kao i preduzeća, za koja pripremamo optimalna rješenja. Pratimo ih od ideje preko planiranja i kroz fazu izgradnje pa sve do puštanja u rad i kontinuiranog režima rada sistema.


Odlučujuće za povjerenje naših klijenata je mnogo realizovanih projekata na svim zamislivim poljima zadataka čišćenja unutrašnjosti rezervoara. A činjenica je da sa firmom Kärcher kao partnera imate vodećeg u tehnologiji kompresorskog čišćenja širom svijeta. Od ove kompetencije rješenja profitiraju preduzeća širom svijeta i u najrazličitijim branšama.
 

Normirano, gotovo po principu "ključ u ruke" i efikasno

Normirano, gotovo po principu "ključ u ruke" i efikasno

Većina naših klijenata hoće kompletna rješenja, to jest sistem "ključ u ruke". Za to preko moderne, provjerene i učinkovite tehnike za sisteme nudimo i sticanje odobrenja za režim rada u skladu sa važećim normama. Na primjer u obliku zaštite od eksplozije prema ATEX 94/9 ili za tehniku otpadne vode i izduvnog gasa prema Saveznom zakonu o zaštiti od emisije (BImSchG).

 

Kärcher isporučuje sve odgovarajuće podsisteme kao što su proizvodnja tople i vrele vode, sušenje, sistemi za zaštitu od pada kao i prečišćavanje otpadnog vazduha i otpadne vode.

 

Željama za redukciju troškova energije i emisije CO2 izlazimo u susret sa inovativnim i u praksi provjerenim procesnim tehnologijama, koje garantuju pouzdan režim rada. Specijalna Kärcher sredstva za čišćenje rezervoara dodatno podržavaju optimizovanje rezultata čišćenja, ekonomičnosti i zaštite životne sredine.

„Plug & Play“ – elaborirani koncept kontejnera.

Kärcher koncepti kontejnera su gotova i mnogostruko provjjerena kompletna rješenja. Specifičnost u koncepciji je potpuno integrisan način izgradnje kontejnera. To nudi prostornu nezavisnost prilikom istovremeno minimalnog troška za instalaciju i maksimalnu mobilnost – širom svijeta. Odmah spremno za primjenu, čim kontejner stoji. Kärcher sistemi za čišćenje u kontejnerima u svako doba mogu modularno da se prošire. Za to se cjelokupni sistemi preliminarno montiraju po principu „Plug & Play“.

 
Efikasna rješenja

Kärcher kontejner koncepti su provjereni: Svi neophodni priključci za elektriku i spojeve cijevi se optimalno dostupno nalaze na zidu rezervoara.

Komponente početne i premijum klase

Stacionarni kompresorske komponente na vrelu vodu za unutrašnje i spoljašnje čišćenje rezervoara su 1000 puta provjerene. A zahvaljujući raznovrsnom priboru opremljeni su za svaku primjenu.

Prednosti TSC koncepta:
  • Redukovan trošak za instalaciju
  • Visok stepen sigurnosti u planiranju i troškovima
  • Maksimalna fleksibilnost i mobilnost
  • Modularna struktura sa provjerenim pojedinačnim komponentama

Kontakt

Ako se interesujete za naša inovativna rješenja, onda odmah stupite u kontakt sa nama: